Srušeni su borovi iza lovačke kuće ... Novi prizor ne izgleda baš najbolje. Parcela od 12 254 m2 na kojoj se nalazi lovačka kuća i borovi iza nje je u vlasništvu Općine Saborsko. Parcela se vodi kao pašnjak ..., na njoj službeno "nema borova", a izgleda da ih uskoro i za stvarno neće biti ...!?

Tko je odlučio da se ruše borovi i u čijem džepu će završiti novac od prodanih trupaca...?

You have no rights to post comments