Ispis
Hitovi: 508

NP Plitvička jezeraNajstarije izmjereno stablo na području NP Plitvička jezera je stablo obične bukve (Fagus sylvatica).

Velika starost ovog stabla u odnosu na njegov prsni promjer ukazuju da su životni uvjeti (tlo, voda, svjetlost) u staništu ove vrste vrlo oskudni, ali ipak vrsta je, uz vlastitu sposobnost  prilagodbe na teške stanišne uvjete doživjela duboku starost gdje je umjesto velikih dimenzija izabrala dugi  život.

Starost stabla obične bukve iznosi više od 569 godina i predstavlja jedno od najstarijih stabala ove vrste u Europi. Iako njen prsni promjer iznosi svega 80cm, doživjela je veliku starost što znači da je godišnji prirast ovog stabla svega 0,14cm.

Potvrda važnosti izdvajanja i očuvanja površina šuma koje su se razvijale bez utjecaja čovjeka kako bi se omogućilo proučavanje zakonitosti razvoja prirodnih šumskih zajednica, govori i podatak da ovo stablo nalazimo upravo u prašumi „Čorkova Uvala“, koja se nalazi području Nacionalnog parka Plitvička jezera.

https://ogulin.eu

Fotografije ispod: saborsko.net