Ispis
Hitovi: 745

Teperatura zraka jutros u 7 sati je iznosila -5°C, visina snijega je 15 cm, više ga ima u Ogulinu i Gorskom kotaru (DHMZ). Već u 10 sati temperatura je dobila pozitivni predznak, naravno zbog sunca.