Ispis
Hitovi: 779

Snimke su napravljene s pozicije iznad Biljevine

 

Saborsko od Biljevine prema Boriku

 

https://imagizer.imageshack.com/v2/1024x576q90/923/vIrKBJ.jpg

Saborsko s nešto veće visine

Na lijevoj strani fotografije se vidi mali proplanak, to je Ravni Lug (jedan dio)

Na ovoj fotografiji se vide brda: Kosa, Sivnik, Stožer, Velika i mala Skrada, pa sve do Huma iza Plaškog

Potoci (Kuselj), a u pozadini planina Plješevica, naši stari su govorili Pliševica

Ovo je stroj koji je zaslužan za ove fotografije, naravno zajedno s Mariom.