Ispis
Hitovi: 989

Niti na jednoj karti nisam našao da bi Saborsko bilo unutar granica Like niti na popisu ličkih gradova i sela, iako se oduvijek osjećamo Ličanima. Na gotovo svim kartama istočna granica Like je planina Mala Kapela. U prošlosti smo pripadali Modrušu, prije rata smo bili dio općine Ogulin (Zajednica općina Rijeka). Danas kao Općina pripadamo Karlovačkoj županiji. Od "prave" Like nas djeli prirodna granica planina Mala Kapela iako smo djelom na njoj, točnije na njenim istočnim padinama. Neki povjesničari nas svrstavaju u Sjevernu Liku, no geografi ne daju ni čuti za to. Postoji zemljopisni pojam Ogulinsko-plaščanska udolina, no to se ne odnosi Saborsko. Za područje bivše općine Ogulin sve se češće koristi naziv "Ogulinski kraj".

Karta Lika-Krbava 1755. god.

1354. god. - God. 1354. osvojili su Turci Ankaru i Galipolje, prvo osmansko uporište u Europi koje je poslužilo za daljnja osvajanja.

Čakavsko narječje prije migracija stanovništva uslijed turskih provala