Ispis
Hitovi: 1109

Ivana Matovina je Hrvatski ovlašteni revizor, Ovlašteni revizor Velike Britanije (UK Association of Chartered Certified Accountants – FCCA). Revizijom se bavi od 1997. godine, a uža specijalnost su joj revizije, poslovno savjetovanje i edukacije u bankama i ostalim financijskim institucijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Iskustvo je stekla radeći 12 godina u jednoj od 4 najveće međunarodne revizijske kuće, te je trenutno direktor vlastitog domaćeg revizorskog poduzeća Antares revizija d.o.o. i savjetodavnog poduzeća Antares savjetovanje d.o.o. Od 2000. godine je profesionalni predavač na nizu profesionalnih konferencija i edukacija uglednih hrvatskih i međunarodnih organizacija (HIBO, HNB, Hrvatska zajednica računovođa, Udruga korporativnih rizničara, Euromoney, Infobiz, HANFA, Hrvatska revizorska komora), kao i brojnim „in-house“ predavanjima financijskim institucijama, primarno na temama iz područja financijskih instrumenata, upravljanja rizicima, načina poslovanja financijskih institucija. Tekst i foto preuzeti sa: poslovnaucinkovitost.eu

Ivanin otac je Stipe Matovina iz Čavine obitelji, a majka Jelena Matovina iz Milaćeve obitelji koja je bila učiteljica u Saborskom 1962.pa do 1974. godine.

 Novi list – o mlađim osobama koje su porijeklom iz Jesenice

U  Novom listu piše se ovih dana o mladim osobama koje porijeklo vuku iz Jesenice. Razlog pisanju su rezultati koje su postigli u karijerama. Pisanje se prvenstveno odnosi na prof. dr. Emiliu Mišćenić (djevojačko Čikara) i dr. sc. Aleksandra Sašu Milakovića.
Emiliin otac je Dušan a djed pokojni Pero Čikara. Emilia Mišćenić, je profesorica na Katedri za međunarodno i europsko privatno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Međunarodnu znanstvenu karijeru započela je na magistarskom znanstvenom studiju prestižnog Europa-Instituta Sveučilišta u Saarlandu, te nastavila na poslijediplomskom doktorskom znanstvenom studiju Pravnog fakulteta Karl-Franzens Sveučilišta u Grazu.

Znanstveno se usavršavala na nizu međunarodnih znanstvenih institucija poput Max-Planck-Instituta za komparativno i međunarodno privatno pravo u Hamburgu, Institutu za međunarodno i europsko javno pravo Sveučilišta u Tilburgu, Europa – Institutu na Sveučilištu u Saarlandu, Pravnom fakultetu Karl-Franzens Sveučilišta u Grazu, a kao gostujući profesor predavala je na Pravnom i ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Bayreuthu i na Pravnom fakultetu Katoličkog Sveučilišta u Lilu.

Objavila je veći broj znanstvenih članaka, monografija i knjiga. Dobitnica je prestižnih priznanja i nagrada. U 2020. godini dobitnica je nagrade Ivan Filipović.

 

dr. sc. Aleksandar Saša Milaković
Aleksandrova mama je Bosiljka, a njegov djed je Dušan Milaković, zvani Ljeposovin.

Aleksandar Saša Milaković, radi na Sveučilištu u Hamburgu. U Rijeci je završio Prvu riječku gimnaziju i zatim tehnički fakultet.
Nakon završenog fakulteta dobio je posao u Švedskoj. Aplicirao je na magistarskom i doktorskom znanstvenom studiju u norveškom Trondheimu, na kojem je i obranio doktorski rad na engleskom jeziku.
Istraživačko sveučilište, na kojem je Saša doktorirao, je najveće sveučilište u Norveškoj. Ima preko 8000 zaposlenih i više od 40.000 studenata. Uže područje kojim se bavi su procesi umjetne inteligencije u brodogradnji. 

Aleksandar Saša Milaković - Vjerujemo Podcast#2: youtube.com