Ispis
Hitovi: 442

Uz pomoć pumpi u Panjićima i na Kuselju, Biljevina i Kuselj su povezani s vodovodom Saborsko, odnosno sada dobivaju vodu iz izvora Točak i Čevrkalo, odnosno iz  vodospreme na Alanu. Najveća "mana" ovakvog sustava opskrbe vodom je taj da kad pumpe ostanu bez struje u Biljevini i na Kuselju će odmah nestati vode. Vodocrpilište na Kuselju je isključeno.

Hidropak odn. pumpna stanica Panjići

Hidropak odn. pumpna stanica Kuselj (slika gore)

Bušotina na Kuselju iz koje se do sada crpila voda za Kuselj i Biljevinu (slika gore)

Drvena kućica pored bušotine na Kuselju u kojoj je bio smješten 300-litarski hidrofor