Ispis
Hitovi: 552

Nakon katastarske izmjere parcela koje se nalaze na području NP Plitvička jezera dobili smo konačno granicu po Zakonu kojeg je 1997. godine donio ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske. Sada smo ponovno na pravim granicama, tj, onima od prije travnja 2014. godine kada je Donešen novi PP NP Plitvička jezera, kojeg je izradio Ninoslav Dusper i tako zamutio vodu UNESCO-ovog bisera Plitvičkih jezera.

Granica Parka na D-42 Kuselj - raskrižje ceste i kolnog puta

Link: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/1997_02_13_202.html

 

Granica označena drvenim stupićima, koje je netko isčupao 2016.