Ispis
Hitovi: 4088

Druga i treća adventska nedjelja posvećene su liku Ivana Kristitelja. Ove nedjelje čitamo samo početak Markova evanđelja. Odmah nakon prve rečenice – u njoj najavljuje Evanđelje o Isusu, koji je Krist i Sin Božji – Marko piše o Ivanu Krstitelju. Predstavlja ga kao ''glas'' koji ''viče u pustinji'': „Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!“ Evanđelje u Ivanu vidi ispunjenje Izaijina proroštva o Mesijinom preteči.

Ivan je u pustinji živio isposničkim životom. Na rijeci Jordanu je krštavao i propovijedao ''krst obraćenja na otpuštenje grijeha''. Mnogi  – sva judejska zemlja i svi Jeruzalemci – dolazili su k njemu u pustinju u pokorničkom raspoloženju. Naviještao je da iza njega dolazi jači od njega, komu on nije dostojan odriješiti obuće na nogama. On će krstiti Duhom Svetim.