Ispis
Hitovi: 2323

Građevinska inspekcija započela je s uklanjanjem bespravne gradnje u Selu Plitvice na k.č.br. 1580/3; k.o. Plitvička jezera.

Riječ je o nadstrešnici, prizemnici tlocrtnih dimenzija 6,8 x 6,7 m. Predviđa se da će uklanjanje trajati 2 dana. Troškove rušenja i zbrinjavanja građevinskog otpada snosit će vlasnik odnosno investitor navedene građevine.

Zagreb, 6. prosinca 2016. godine.

http://www.mgipu.hr

Samostalna služba za odnose s javnošću i informiranje