UPUTA
o načinu izdavanja propusnica na temelju okolnosti iz točke II. 
Odluke o zabrani napuštanja mjesta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj 
(Narodne novine broj 35/20)
 
I.
S obzirom na upite stožera civilne zaštite te pravnih i fizičkih osoba, radi ujednačavanja postupanja daje se uputa o načinu izdavanja propusnica na temelju okolnosti iz točke II. Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Odluka).
  
II.
Nalaže se stožerima civilne zaštite da propusnice zbog okolnosti iz točke II. stavka 1. podtočke e)  Odluke:
 
- iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština, izdaju maksimalno restriktivno u doista nužnim slučajevima (nužnim slučajem smatra se i kupnja hrane i hranjenje životinja).
U zahtjevu potrebno je navesti osobne podatke i razlog traženja propusnice.
 
Preporuča se da se propusnice izdaju elektronskim putem na temelju zahtjeva upućenih elektronskom poštom ili drugim načinom bez socijalnog kontakta, a da se u Stožer civilne zaštite građani obraćaju osobno samo iznimno, ako nikako ne mogu drugačije zatražiti propusnicu.
 
III.
Traži se od pravnih osoba koja izdaju propusnice zbog okolnosti iz točke II. stavka 1. Odluke
- podtočke a) - promet i kretanje nužno za opskrbu navedenih područja, 
- podtočke b) - dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe, 
- podtočke c) - izvješćivanje javnosti, 
- podtočke f) (putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće (npr. održavanje komunikacijskih i informacijskih sustava).
da izrade procjenu nužno potrebnog osoblja i da propusnice izdaju samo osobama koje su neophodno potrebne za obavljanje poslova i djelatnosti za funkcioniranje zajednice.
 
Organiziranje izdavanja propusnica treba organizirati elektronskim putem ili drugim primjernim putem bez socijalnog kontakta kad god je to moguće.
  
IV.
Izabrani liječnici obiteljske medicine koji izdaju propusnice zbog  okolnosti iz točke II., stavka 1., podtočke d)  - potrebna hitna medicinska skrb, trebaju organizirati izdavanje propusnica, kad je to moguće temeljem medicinske dokumentacije, elektronskim putem ili drugim primjerenim putem bez socijalnog kontakta.
 
V.
Čelnici žurnih i operativnih službi koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19 (točka II., stavak 1., podtočka g), dužni su službenicima, koji nemaju službene policijske značke i službene vojne iskaznice ( njima propusnice nisu potrebne jer im službena iskaznice zamjenjuju propusnice ), a potrebni su u sprječavanju širenja bolesti COVID-19, izdavati propusnice bez socijalnog kontakta kad god je to moguće. 
 
VI.
Osobe kojima su propusnice izdane elektronskim putem propusnice mogu koristiti na način da ih isprintaju ili imaju u elektroničkom obliku ( npr. mobilnom aparatu ). 
   
VII.
Stožeri civilne zaštite dužni su s ovom Uputom upoznati sve na koje se odnosi i javnost.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
  
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE  SABORSKO
 
OBAVIJEST  STANOVNICIMA I GOSTIMA OPĆINE SABORSKO SVIMA  KOJI  SE  VRAĆAJU U OPĆINU SABORSKO  ILI DOLAZE U GOSTE  OBVEZNI  SU JAVITI  SE  STOŽERU  CIVILNE  ZAŠTITE OPĆINE SABORSKO
 
NAČELNIK STOŽERA CIVILNE  ZAŠTITE, MOBITEL:099/494– 8527 ZVONKO KOVAČIĆ
NAČELNIK  OPĆINE  SABORSKO, MOBITEL: 099 /212 –1073 MARKO BIĆANIĆ
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  

Sukladno uputama državnog i županijskog Stožera civilne zaštite, dajemo SVIMA na znanje ZAPOVIJEDI I ODLUKE Stožera civilne zaštite Karlovačke županije i Općine Saborsko, te se naređuje svima na području Općine Saborsko da se pridržavaju istih.

Također apeliramo na sve osobe na području Općine Saborsko da se ponašaju odgovorno i u skladu sa uputama državnog, županijskog i općinskog stožera civilne zaštite koje će biti objavljene na našoj web stranici, te da smanje kretanje na najveći mogući minimum u iduća dva tjedna, kako bismo svi skupa spriječili potencijalnu pojavu corona virusa na našem području.

Sve Odluke i Zapovijedi u prilozima ispod teksta i odnose se na SVE!

Molimo sve osobe koje se nalaze u samoizolaciji trebaju se svakodnevno javljati svom liječniku opće prakse, umjesto kao do sada epidemiologu!

 

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE SABORSKO

Zvonko Kovačić, načelnik Stožera, KONTAKT: 099/ 494-8527

Jure Vuković, zamjenik načelnika Stožera, KONTAKT: 099/733-1564

 
 

You have no rights to post comments