Najniža dnevna temperatura od - 8.8 °C izmjerena je noćas u 00:06 sati, a tada počinje puhati jugozapadnjak i temperatura prema jutru raste, u 6 sati je već bila u plusu 1°C. U 10:05 uz sunce i jugozapadnjak mjerimo 4.8 °C, što bi ujedno mogla biti i najveća dnevna jer se upravo naoblačilo, a vjetar okreće na sjeveroistočnjak. Oko podne počinje padati snijeg na temperaturi - 0.3°C..., u 13:35 -1.9

 

 

VRIJEME U 12:30 (slika dolje)

You have no rights to post comments