OG-portal: U ponedjeljak smo sa stranice Saborsko.net prenesli članak o poslijeratnoj obnovi kuća u Saborskom, koji je taj problem prikazao kroz osobno iskustvo jednog od mještana. O istom smo se konzultirali i sa strukom i evo što su nam naši sugovornici rekli:

“Obnova u Saborskom je započela nakon VRO Oluja i tada su izgrađene potpuno nove obiteljske kuće budući da su u ratu sve postojeće potpuno uništene i spaljene. Kuće su građene uglavnom prema tipskim projektima izrađenim od države, koja ih je također o svojem trošku i gradila.

Danas još mnoge od njih nisu završene, odnosno nemaju izvedenu završnu oblogu – fasadu, pa je zbog toga vidljiva nosiva konstrukcija, odnosno moguće je analizirati da li su armiranobetonski elementi izvedeni prema pravilima struke i važećim zakonskim propisima, a vezano na utjecaje horizontalnih sila, kao što je potres. Izvedba vertikalnih serklaža na maksimalnoj  udaljenosti od 5,00 m i ugradba odgovarajuće armature prema statičkom proračunu, kao i njezino sidrenje u temelje, te povezivanje s horizontalnim serklažima i armiranobetonskom međukatnom konstrukcijom je osnovni preduvjet stabilnost i mehaničke otpornosti neke zgrade. Prema vanjskom izgledu neožbukanih kuća može se zaključiti da su samo djelomično zadovoljeni propisi i zatečeno stanje sigurno ne odgovara zakonskoj odredbi o statičkom proračunu na djelovanje seizmičkih sila. Vertikalni serklaži postavljeni su na većim udaljenostima od maksimalno  propisanih. No, tek uvidom u projektnu dokumentaciju mogla bi se izvršiti djelomična analiza, iako ni tada nije moguće utvrditi količinu i presjeke ugrađene armature, koja jedina osigurava stabilnost. Iz toga razloga svi zakoni o gradnji su odredili nadzorne inženjere, koji svojim potpisom odgovaraju za stručnu i zakonitu izvedbu svake zgrade u skladu s projektnom dokumentacijom.

https://imagizer.imageshack.com/v2/757x505q90/r/924/AmCxyi.jpg

Prema tome, stručna obnova Saborskog i gradnja obiteljskih kuća je također upitna, jer se tek uvidom u građevinske dnevnike i završna izvješća nadzornih inženjera mogu utvrditi nepravilnosti i propusti u izvođenju.”

(Op. a. – Fotografije kuća iz Saborskog preuzete su putem Googlove Street view aplikacije, a snimljene su 2011. godine. Stručno mišljenje naših sugovornika bazirano je na većem broju ovakvih fotografija te ne mora značiti da se odnosi i na kuće sa naše fotografije, koje su ilustrativnog karaktera.)

OG-portal

Komentari  

#1 Ivan 2021-01-14 13:17
"No, tek uvidom u projektnu dokumentaciju mogla bi se izvršiti djelomična analiza, iako ni tada nije moguće utvrditi količinu i presjeke ugrađene armature, koja jedina osigurava stabilnost".

... i jeli uopće ugrađena?'?

You have no rights to post comments