Na ovim fotografijama iz 2011. godine najbolje možemo vidjeti gdje smo danas; u čemu smo napredovali, što smo bolje uredili, što smo još više uneredili,a što zapustili.Cijelo Saborsko možete preći virtualno putem Google aplikacije Street view

 

Matićevo brdo

Biljevina

 

 

Biljevina

Kuselj

Kuselj

Potoci

Granica Parka prije 2014.

 

 

 

Lokva - ovo mjesto je prošlo najgore u proteklih 11 godina, svačega je ovdje sklepano i natrpano

Lugovi - Panjići

Malokočeva draga - Biljevina

Kuselj

Panjići

Mjesto današnje pilane na Kuselju

 

Polje puno kukuruza, danas ga više nitko ne sije

 

 

Biljevina - ravna njiva

Komentari  

#1 Ivan 2022-08-08 07:53
Prava je šteta da policijska zgrada nije makar pokrivena nakon Oluje, jer je to ipak znamenitost Saborskog kao što je bio Dom, stara crkva i župni stan, sve je na neki način "devastirano" nešto tijekom obnove, a policijska zgrada je nedavno srušena nakon što je 20 godina propadala.

You have no rights to post comments