Ove godine će opet biti aktualna tema Prostorni plan NP Plitvička jezera jer se pripremaju Izmjene i dopune postojećeg iz 2014. godine, i to pod pritiskom UNESCO-a. I opet mi se iznova nameće pitanje; zašto akteri izrade tog Plana nisu poštivali zakon, odnosno odluku Hrvatskog sabora iz 1997.? Moja primjedba i konstatacija o nezakonitosti se odnosi na jedan segment tog Plana, a to je granica na Kuselju, u ostalo ne ulazim. Izradu prijedloga plana je dobila ista tvrtka koja je radila Plan 2014, navodno se jedina javila na Natječaj.
Hoće li se ovaj put dogoditi čudo pa da sve bude po zakonu...???
 
GRANICA PARKA:
»Granica Nacionalnog parka Plitvička Jezera počinje od novog mosta na Korani u smjeru zapada na kotu 794 Velika Lisina, dalje prema sjeverozapadu preko kota 715, 809, 863 M. Manduševac, 885 V. Manduševac, 862 Bršljanovica i 841 - dalje prema jugozapadu - kota 761, raskrižje ceste i kolnog puta  prema Cagrištu (slika lijevo), kota 862, kolnim putem do ceste, cestom prema jugoistoku do kote 878 i na Bijeli vrh (1044 m). Od Bijelog vrha (1044 m) - čistina Bijela kosa kota 982, a sa kote 982 ide šumskom cestom do kote 784 željeznička postaja Javornik i dalje u smjeru juga lijevom stranom željezničke pruge do Prokresa gdje prelazi na lijevu stranu šumske ceste i ide u smjeru juga cestom do kote 870 pa dalje cestom do kote 880 željeznička postaja Rudopolje te dalje u smjeru jugozapada do kote 939 Borik, dalje na kotu 911 Perušić, zatim u smjeru jugoistoka sječe magistralnu cestu Borje-Vrhovine i ide na kotu 837 Metla, dalje na kotu 903 Metla, od te kote ide u smjeru jugoistoka na kotu 902 Metla do kote 994 Greda, od te kote u smjeru juga do kote 982 Velika Greda, s nje na kotu 945 Brakusovac, zatim na kotu 925 Gradina do kote 808 Vranjkovac i dalje do kote 1163 Gradina, zatim na Panos (1206 m), kota 1091 Torovi i vrh Palež (1025 m).
Od vrha Paleža (1025 m) na kote 787, 764, 882 Kamenjak i 1008, te dalje u smjeru sjeveroistoka - Fundukov vrh (983 m), Lalićev vrh (261 m), kota 1009, dalje ide sredinom obronka Prozor na magistralnu cestu Borje-Vrhovine, dalje cestom u smjeru istoka do magistralne ceste Karlovac - Zadar s uključenjem motela »Borje«. Od motela »Borje« granica ide u smjeru sjevera magistralnom cestom Karlovac - Zadar do raskrižja cesta za naselje Rudanovac. Od te točke ide na Oštri Mihaljevac kota 1048, zatim na Mali Mihaljevac kota 911, te prema koti 778 Jukanove Drage i dalje na kotu 768. Preko kote 768 i 763 podnožjem Velikog Javornika do raskrižja u Priboju (702). Granica teče dalje cestom na Ličko Petrovo Selo pa cestom preko Zaklopače i Rastovače (512) i dalje sjeverozapadnim putem do magistralne ceste, te po magistralnoj cesti do novog mosta na Korani."
 
Raskrižje ceste i kolnog puta, granica obilježena drvenim stupićom 
 
Kolni put od glavne ceste prema Cagrištu. Po kotama iz Odluke Sabora od 1997. godine bili su postavljeni drveni stupići međaši koje je netko u jesen 2016. isčupao.
 
 
Karta starog PP Općine Saborsko iz 2007. na kojoj crna crta  označava granicu Parka što odgovara granici na terenu (drveni stupići) i Zakonu kojeg je 1997. godine donio ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske. Zanimljivo je da se na ovaj ZAKON pozivaju i Općina Saborsko i Min. graditeljstva i prostornog uređenja pri izradi Prostornih planova Općine Saborsko 2016 i 2017. i NP Plitvička jezera 2014., a ni jedna se ne poklapa s navedenom.
 
NARODNE NOVINE NN 13/1997
 
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
 
ODLUKU
 
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROGLAŠENJU PLITVIČKIH JEZERA NACIONALNIM PARKOM
 
Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o proglašenju Plitvičkih jezera nacionalnim parkom, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 24. siječnja 1997.
 
Broj: 01-97-147/1
Zagreb, 30. siječnja 1997.
 
Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.
 
ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O PROGLAŠENJU PLITVIČKIH JEZERA NACIONALNIM PARKOM
Članak 1.
 
U Zakonu o proglašenju Plitvičkih jezera nacionalnim parkom (»Narodne novine«, br. 29/49. i 34/65.) članak 1. mijenja se i glasi:
 
»Plitvička jezera s pripadajućim sljevnim područjem, unutar granica iz članka 2. ovoga Zakona, u površini od 266 km˛, proglašuju se nacionalnim parkom.«
 
Članak 2.
 
Članak 2. mijenja se i glasi:
 
»Granica Nacionalnog parka Plitvička Jezera počinje od novog mosta na Korani u smjeru zapada na kotu 794 Velika Lisina, dalje prema sjeverozapadu preko kota 715, 809, 863 M. Manduševac, 885 V. Manduševac, 862 Bršljanovica i 841 - dalje prema jugozapadu - kota 761, raskrižje ceste i kolnog puta prema Cagrištu, kota 862, kolnim putem do ceste, cestom prema jugoistoku do kote 878 i na Bijeli vrh (1044 m). Od Bijelog vrha (1044 m) - čistina Bijela kosa kota 982, a sa kote 982 ide šumskom cestom do kote 784 željeznička postaja Javornik i dalje u smjeru juga lijevom stranom željezničke pruge do Prokresa gdje prelazi na lijevu stranu šumske ceste i ide u smjeru juga cestom do kote 870 pa dalje cestom do kote 880 željeznička postaja Rudopolje te dalje u smjeru jugozapada do kote 939 Borik, dalje na kotu 911 Perušić, zatim u smjeru jugoistoka sječe magistralnu cestu Borje-Vrhovine i ide na kotu 837 Metla, dalje na kotu 903 Metla, od te kote ide u smjeru jugoistoka na kotu 902 Metla do kote 994 Greda, od te kote u smjeru juga do kote 982 Velika Greda, s nje na kotu 945 Brakusovac, zatim na kotu 925 Gradina do kote 808 Vranjkovac i dalje do kote 1163 Gradina, zatim na Panos (1206 m), kota 1091 Torovi i vrh Palež (1025 m). Od vrha Paleža (1025 m) na kote 787, 764, 882 Kamenjak i 1008, te dalje u smjeru sjeveroistoka - Fundukov vrh (983 m), Lalićev vrh (261 m), kota 1009, dalje ide sredinom obronka Prozor na magistralnu cestu Borje-Vrhovine, dalje cestom u smjeru istoka do magistralne ceste Karlovac - Zadar s uključenjem motela »Borje«. Od motela »Borje« granica ide u smjeru sjevera magistralnom cestom Karlovac - Zadar do raskrižja cesta za naselje Rudanovac. Od te točke ide na Oštri Mihaljevac kota 1048, zatim na Mali Mihaljevac kota 911, te prema koti 778 Jukanove Drage i dalje na kotu 768. Preko kote 768 i 763 podnožjem Velikog Javornika do raskrižja u Priboju (702). Granica teče dalje cestom na Ličko Petrovo Selo pa cestom preko Zaklopače i Rastovače (512) i dalje sjeverozapadnim putem do magistralne ceste, te po magistralnoj cesti do novog mosta na Korani.
 
Granice Nacionalnog parka Plitvička jezera ucrtane su na topografskoj karti mjerila 1:25.000, koja je sastavni dio ovoga Zakona, a čuva se u Ministarstvu kulture.«
 
Članak 3.
 
Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Rješenje o određivanju granice nacionalnog parka Plitvičkih jezera (»Narodne novine«, br. 12/51.).
 
Članak 4.
 
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
 
Klasa: 351-01/96-02/06
Zagreb, 24. siječnja 1997.
 
ZASTUPNIČKI DOM
 
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
 
Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r. 

Komentari  

#1 Ivan 2018-06-15 21:11
Ovo je jedina prava granica NP Plitvička jezera. Potvrdu sam dobio od ljudi koji su dobro upoznati s ovom materijom, a sve drugo je politika i zakulisne igre!
#2 Matan 2019-02-06 14:43
Ne samo da su planeri prekršili zakon crtajući granicu Parka ofrlje, već i HŠ i lovci koji iza ovih stupića (unutar Parka) provode svoje aktivnosti.

You have no rights to post comments