Godine 1834. uz dopuštenje vojnog zapovjednika, Marko (1795) i Ivica (1800), su sa svojim obiteljima, preselili iz Saborskog 8, i izgradili Saborsko 48.

 

Kuća br. 48 u D. Biljevini je bila na ovome mjestu, po prilici kako je označeno.

Temelji zidane peći

"Staro kućišće" Na ovome mjestu su rođeni moj otac Pave, moj djed Petar, moj pradjed Pave-Velić, moj šukundjed Gašpar ... Kuća je bila mala, kao i mnoge tada. Dimenzije kuće su bile 8 X 4,5 m - dvije prostorije, u jednoj je bila peć i tu se kuhalo, jelo i sjedilo, a u drugoj se spavalo. Ispod poda u spavaćoj sobi bio je "trap" za krumpir (krug na slici...). Kuća je ovdje bila sve do 1935. kada je moj otac imao godinu dana moja baka Tonka Matovina - Cuja (1904-1987) je nakon smrti supruga Petra (1910-1935) rastavljenu kuću (građu) prenijela na mjesto gdje danas živimo. U istoj toj kući - istih dimenzija i od iste građe (doduše imala je +ganak do dvorišne strane) rođeni smo ja i moja braća. Krajem 70-tih i početkom 80-tih prošlog stoljeća smo uzidali prostraniju kuću 9 X 7 m.

Tonka Matovina - Cuja (1904-1987) je sestra Barbare Matovina (1881-1930) koja se udala za Poldu Vukovića (1878-1947), a potom su imigrirali u USA. Barbara je prabaka Franka Castra (1968-), mog daljnjeg rođaka.

 

Najstarije podatke o Matovinama imamo iz vojnih evidencija "Granične pješačke pukovnije" iz razdoblja 1757-1820.g.
 
Matovina Marko 1740-) kbr. -   
Matovina Toma (1745-) kbr. 8    
Matovina Ante (1750-) kbr. 9
Matovina Mate (1775-) kbr. 8
Matovina Pave (1775-) kbr. 9
Matovina Martin (1775-) kbr. -
Matovina Jure (1760-1830) kbr. -
Matovina Toma (1770-) kbr. -
 
Po zapisu iz 1825. god. u Saborskom su postojale samo dvije obitelji Matovina.
Šest Matovina muškaraca (braće): Marko (1795), Ivica (1800), Nikola (1800), Tomo (1800), Stipe (1808), Josip (1811) i njihove obitelji živjeli su u Saborskom na kbr.8.
Tomo (1798), Ante (1800) i Marko (1800) živjeli su sa svojim obiteljima u Saborskom na kbr.9.
 
Godine 1834. uz dopuštenje vojnog zapovjednika, Marko (1795) i Ivica (1800), su sa svojim obiteljima, preselili iz Saborskog 8, i izgradili Saborsko 48.
 
1871. godine Matovina kuće u Saborskom su bile kbr. 89485657 i 69.

 

Najstarija karta Saborskog iz 1763. - 1787. 

 

Marko Matovina (1795) kbr. 48 i Magdalena (prezime nepoznato), umrla 22.4.1853. u dobi od 58 godina imali su: Kata 1819, Ante 1820, Joso (Josarda) 1822. - 1.3.1895., Ana 1824, Luka, Bara, Mate, Jelena 

Joso - Josarda Matovina kbr. 48 i Bara Tomšić su imali: Lucija, Mate, Mande, Markica,  Ante, Jure, Ana, Nikola, Ivan-Ivica,  Ante-Antić, Marija i Jaga
 

Josarda i njegovi sinovi su kasnije imali kbr. 69 u D. Biljevini - odvojili su se od broja 48.

 

 

Donja Biljevina (karta) i kbr. 69 (9) i 48 (8)

 

Ivica Matovina (1800. - ....) + Marija Matovina (1803. - 1878.) kbr. 48, imali su 11-ero djece: 

Marga (1821. - ....) udala se za Grgura Vukovića kbr. 46,

Jure (1824. - 1891.) oženio Luciju Špehar, Jurina loza se dalje nastavlja u Matovinskoj Lisini: sin Mate (1849-1901.), unuk Marko - Apa (1877-1967), praunuk Jure (19.02.1931-31.07.2014), i šukununuk Mate (1962. - ) sada živi u Poljanku.

Gašpar (1826  - 1904) oženio Jelenu Vuković kbr. nepoznat (Gašpar je ostao živjeti na kbr. 48)

Marko Nikola (1828. - 1833.) umro s 5 godina, 

Marko (1830. - ....) nema podataka, 

Bara (1831. - 1833.) umrla kao mala, 

Bara (1834. - 1897.) udala se za Josipa Sertića kbr. 21, 

Tomo (1836. - 1910.) oženio Anu Vuković kbr. 55, 

Josip (1838. - 1838.) umro kao beba, 

Josip (1840. - ....) oženio Martu Čorak kbr. nepoznat, 

Marija (1843. - ....) nema podataka.

 

Gašpar Matovina (1826. - 1904.) i Jelena Vuković (1830. 1904.) kbr. 48, imali su šestero djece: 

Magdalena (1853. - ....) nema podataka, 

Tonka (1856. - ....) udala se za Ivana Krizmanića kbr. 6, 

Pave - Velić (1858. - 1920.) kbr. 48, oženio Baru Sertić kbr. 19, druga žena je bila Ana Magdić iz Korita, 

Kata (1861. - 1896.) udala se za Ivana Krizmanića kbr. 73, 

Ante (1865. - ...) oženio Margaretu Sertić kbr. 59, 

Mare (1872. - 1905.) udala se za Mijata Sertića kbr. 19.

 

Pave - Velić Matovina (1858 - 1920) oženio Baru Sertić, KBr. 19; zatim Ana Magdić, iz Korita. Ana je bila  udovica Stjepana Magdića udala se za Pavu Matovina (Velića) koji je umro 1908. na KBr. 202 (48). Ana je umrla 29/10/1938. u dobi od 67 godina, tri dana prije vjenčanja svoje kćeri. Ana je baka Tome Matanova i majka Tomine mame Mare Magdić.

 

- S Barom Sertić je imao:

Mandu (1883 - 1970) koja se udala za Matu Malkoča kbr. 33, vjenčali se i živili  u Americi i 

Matu  (1886- ) kratko vrijeme radio u Americi 1905. nije imao potomaka. (6 djece je u ovom braku umrlo kao bebe)

 

- S  Anom Magdić drugom ženom, udovicom Stjepana Magdića iz Korita koja je sa sobom je k Pavi - Veliću dopeljala kćer Mariju mamu Tome Matanova, imali su  još dvoje djece; Jagu (1909- ) koja se udala za Matu Vukovića kbr. 26 (145) u Ravni Lug i 

Petra (1910-1935) kbr. 48, koji je oženio Tonku Matovina kbr. 8 (107), Josardinu unuku.

 

Petar i Tonka su imali samo sina Pavu (1934-1988), Petar je umro u dobi od 25 godina od sušice.

 

Tonka je nakon smrti muža Petra staru kuću preselila bliže glavnoj cesti. Novom numeracijom dobija kbr. 276. 

Pave (1934-1988) i Marica rođ. Dumenčić (1937- još je živa) imaju 4 sina,  Ivana (1963- ), Petra (1964- ), Matu (1968- ) i Milana (1972- )

 

Put do "Starog kućišća" u D. Biljevini. Mjesto kuće br. 48 označeno crvenim kružićom na kraju puta. Karta je iz 1968.

 

Do Starog kućišća vodi put (slika gore - samo je prvih 100 metara asfaltirano) koji se vodi pod katastarskim brojem 4545, posjedovni list br. 467, a koji je;  JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI KAO NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE SABORSKO

 

Kuća br. 48 je bila ovdje desno od puta 

I danas pokušavam put održat prohodnim mada to nekim susjedima nije pravo...? Ovdje su rođeni i ovim se putom koristili: PRAŠUKUNDJED IVIC, ŠUKUNDJED GAŠPAR, PRADJED PAVE-VELIĆ, DJED PETAR I OTAC PAVE. I sad  nakon 200 godina nekom nije pravo, ma boli me ...!

NA KARTI iz 1871. DIO SABORSKOG - "SENJ" Matovine su na kbr. 33, 34, 35, 36, 56 i 57. Kuće br. 48 i 69 su tada već bile u Biljevini.

Senj - crvenim krugom je označeno mjesto (tzv. Staro kućišće) gdje su živjeli prvi Matovine u kućama br. 8 (9) i 9(10)  iz kojih su nastale kuće br. 48 i 69 u D. Biljevini.   

Komentari  

#1 Ivan 2019-10-18 15:54
Ako Bog da, napravit ću na ovom temlju kuću sličnu onoj kakva je bila. Problem je put koji je dužna popraviti Općina jer je u njenom vlasništvu.
PUT JE JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI KAO NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE SABORSKO.

You have no rights to post comments