U ovoj tablici su upisani podaci o brakovima Matovina koji su vjenčani u razdoblju 1903-1939, ukupno 236 osoba, 118 brakova.

Zanimljivost koju nalazimo u ovim popisima je ta, da je u to vrijeme (do 60-tih 20. stoljeća) Matovinska Lisina (u tablici Lisina) pripadala župi Saborsko, kao i Selište 200 godina ranije tj. u 18. stoljeću. Sertić Poljana je i danas dio župe Saborsko. Matovinska Lisina danas pripada župi Drežnik.

Svi parovi su vjenčanu u crkvi sv. Ivana Nepomuka u Saborskom (slika lijevo)

Matovine - Vjenčani u razdoblju 1903. - 1939.

Komentari  

#1 Ivan 2022-09-27 05:18
U tablici vidimo da su u ovom razdoblju (1903. - 1939.) Matovine sklapali brakove gotovo sa svim "prezimenima" odnosno osobama različitih prezimena koja su tada postojala u Saborskom, osim Šolaja.

You have no rights to post comments