Karta iz 1763. - 1787. Povratak na temu naseljavanja Selišta Drežničkog.

Na karti u istom vremenskom razdoblju postoji Saborsko i Orehovo ili Orihovo Selište), dok se Saborsko još nije počelo širiti na: Ravni Lug, Kapele, Skradu, Sertić Poljanu, Vukoviće,  Matovinsku Lisinu, ....? Autor knjige Povijest Selišta Drežničkog, Drago Brajdić piše da je Selište naseljeno iz Saborskog, potkrepljujući to podacima iz Jozefinskog katastra. Činjenica je da i u Saborskom i u Selištu imamo ista prezimena, čak se i neki kućni brojevi poklapaju, navodno su prenešeni iz Saborskog u Selište na novo imanje. Selište bilo pod upravom župnika iz Saborskog do kraja 70-tih godina 18. stoljeća, kada se spaja s Rakovicom. Ako je Selište naseljeno iz Saborskog, a sve ukazuje na to da je, onda je to bilo u ranoj fazi naseljavanja, od Turaka, oslobođenih područja već prvim generacijama mladih Saborčana kao graničara.

 

Kopanje po arhivima je rudarski posao,  pa je tako Sue jednom prilikom u studenom 2014. napisala; Zamislite da idete po arhivama i prikupite preko 14.000 imena. Možda će jednog dana prije nego što umremo, arhiv biti digitaliziran. U suprotnom, morat ćemo pričekati i pitati Josardu ili njegovog pradjeda! (... na onome svijetu...!?)

Studeni 2014. - Imagine going through the archives and collecting over 14,000 names. Maybe, someday before we die, it will be digitized. Otherwise, we will have to wait and ask Josarda or his great-grandfather!

Selište  1763. - 1787.

Slika gore je karta iz knjige Drage Brajdića "Povijest Selišta Drežničkog"

Ivan, 
I read, with interest, your article on the local history book of Drage Brajdić. I compared my list of Saborsko kbr. to his list (attached). In all the documents that I searched, I never found a Matovina in kbr. 9. The Matovina were in kbr. 10 and 11 (renumbered as 8 and 9 prior to 1820) but not kbr. 9. In the renumbering kbr. 9, disappeared. From the soldier listing of 1787, Vid Muhar (attached) was in kbr. 9 and also Stjepan Muhar (on a different page in the same listing). 
Also, I never saw a Matovina in kbr. 34. I haven't reviewed all the soldier listings as there are pages and pages (now online), but I didn't find any soldiers, at all, in kbr. 34. But on the Ogulin Land Registry, kbr. 34 belonged first to Marko Vuković then to Ante Vuković; then it was renumbered to kbr. 38 which was a Vuković house.

Ivane,

Sa zanimanjem sam pročitala Vaš članak o zavičajnoj knjizi Drage Brajdića. Usporedila sam svoj popis kućnih brojeva Saborskog s njegovim popisom (u prilogu). U svim dokumentima koje sam tražila nikad nisam našla Matovine na kbr. 9. Matovine su bile u kbr. 10 i 11 (prije 1820. prenumerirani kao 8 i 9), ali ne i kbr. 9. U prenumeraciji kbr. 9 je nestao. Iz vojničkog popisa 1787. Vid Muhar (u prilogu) bio je u kbr. 9 i također Stjepan Muhar (na drugoj stranici u istom popisu).
Također, nikad nisam našla Matovine na kbr. 34. Nisam pregledala sve popise vojnika jer ima stranica i stranica (sada online), ali nisam našla niti jednog vojnika, uopće, na kbr. 34. Ali u ogulinskim zemljišnim knjigama kbr. 34 je pripadao prvo Marku Vukoviću, pa Anti Vukoviću; zatim je prenumerirana u kbr. 38 to je bila kuća Vukovića.

Ivan,

This is one of the more interesting listings of soldiers that I have found. The file is 1237360 and the image is 235. It is from 1788. (1) For the first time, the kbr. for Saborsko go as high as 49. (2) The kbr. from  Selište do not correlate to Saborsko as well as that author showed in his book!

Ivane,

Ovo je jedan od zanimljivijih popisa vojnika koje sam pronašla. Datoteka je 1237360, a slika je 235. Iz 1788. (1) Prvi put kbr. za Saborsko idu čak do 49. (2) Kbr. iz Selišta ne koreliraju sa Saborskim tako dobro kako je taj autor pokazao u svojoj knjizi!

Sue OReilly

Popis vojnika iz razdoblja 1757 - 1820...?

Kućni brojevi sa popisa vojnika ne odgovaraju NI nekim našim istraživanjima i dokumentima:

(Uz dopuštenje vojnog zapovjednika braća Marko (1795) (Josardin otac) i Ivica (1800) (Gašparov otac) su 1834. godine sa svojim obiteljima preselili iz Saborskog 8 (Senj) i izgradili Saborsko 48 (Donja Biljevina).

Na vojnom popisu iz 1788 (slika gore) imamo ime Jure Spudić kbr. 48 Saborsko, a to ne može biti jer u zemljišnim knjigama iz 1871. imamo kbr.  48 u Matovina u Donjoj Biljevini, a zadnji kućni broj 69 prije raspada Vojne krajine 1873. sagradio je Joso Josarda Matovina u Biljevini.

Nakon toga je išla nova numeracija po kojoj se br. 48 nalazi negdje kod Tomšića.

 

Musterlisten 1757-1820 film br. 1237360

Komentari  

#1 Ivan 2022-09-26 22:03
Zamislite da idete po arhivama i prikupite preko 14.000 imena. Možda će jednog dana prije nego što umremo, arhiv biti digitaliziran. U suprotnom, morat ćemo pričekati i pitati Josardu ili njegovog pradjeda! (na onom svijetu op.a)
Genijalno je Sue ovo prokomentirala. No čovjek je znatiželjan dok god je živ, a poslije kako bude ...?..

You have no rights to post comments