Na ovoj karti se Saborsko piše Saborski, Alan se pše kao Gladno brdo, a kasnije samo vrh Alana Gladni vršak, Potoci su Beli potoci, Borik je Borovi vrh, a Biljevina još tada nije bila naseljena iako se na karti vidi da se krči i mjestimično obrađuje. Crna crta na karti je međa između državnih i privatnih posjeda.

Beli potoci i vrelo Kuselj 

 

Jesenica centar, tzv. Šlos. Zanimljivo je da današnji Jeseničani Šlos nazivaju onaj dio oko crkve, a na ovoj karti je to mjesto nekadašnje obrambene kule (dvorac; schoss njem.

Gornje selo: Senj, Conjari, Tomšićeva varoš, Hodakova varoš i Panjići 

 

 Lugovi i Biljevina

N ovoj karti se vidi stara cesta koja vodi preko Lugova i Ziđaljke prema Kuselju, dok ova nova još nije postojala kroz Biljevinu, vjerojatno je bio samo neki put.

Na ovoj karti vidimo Sertić Poljanu i zaselak Vukovići, Matovinske Lisine i Poljanka tada još nema. Ispod Lisine ima Hodaka. S druge strane Korane, iznad kanjona u Rasotovači ima stan Hodak i stan Špehar, to su saborčanske obitelji koje su naselile i Selište.

Sabljak u Koritima, od tud su došli naši Sabljaci

https://mapire.eu/en/

You have no rights to post comments